Текуща правна помощ и обслужване на „В и К” ЕООД гр. Стара Загора – ИМ

Вид на процедурата: Процедура на договаряне без обявление
Решение/обявление за откриване на процедурата: Изтегли
Връзка в сайта на АОП: Вижте
Документация за участие: Изтегли
Дата на публикуване в АОП: 20.10.2014
Дата, час и място на отваряне на постъпилите документи на участниците: 20.10.2014, 14:00 часа
В и К ЕООД Стара Загора, Централно управление, ул. Христо Ботев 62, Заседателна зала
Протокол 1 от отварянето на офертите и разглеждането на плик 1: Изтегли
Решение за определяне изпълнител: Изтегли
Договор за изпълнение на ОП и приложения към него ДЗ-48: Изтегли
Инф.за изп.дог.: Изтегли
Плащания по договор П-ДЗ-48/20.11.2014:
Дата на плащанетоОснованиеРазмер на плащането
29.12.2014услуги600.00
13.02.2015услуги1200.00
16.04.2015услуги1200.00
11.06.2015услуги1200.00
07.12.2015услуги1800.00
11.02.2016услуги1200.00
06.04.2016услуги1200.00
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2015. Реализация Медиа Системи ЕООД Frontier Theme