Доставка на спирателна, регулираща арматура и поплавкови вентили

Вид на процедурата: Открита процедура
Решение/обявление за откриване на процедурата: Изтегли
Връзка в сайта на АОП: Вижте
Документация за участие: Изтегли
Приложения за попълване: Изтегли
Дата на публикуване в АОП: 15.01.2016
Краен срок за изтегляне на документацията за участие: 15.02.2016
Дата, час и място на отваряне на постъпилите документи на участниците: 16.02.2016, 10:00 часа
В и К ЕООД Стара Загора, Централно управление, ул. Христо Ботев 62, Заседателна зала
Дата, час и място на отваряне на ценовите предложения (Плик №3): 24.03.2016, 10:00 часа
В и К ЕООД Стара Загора, Централно управление, ул. Христо Ботев 62, Заседателна зала
Протокол 1 от отварянето на офертите и разглеждането на плик 1: Изтегли
Протокол 2 от разглеждането на документите в плик 2: Изтегли
Протокол 3 за оценяване и класиране на участниците: Изтегли
Решение за определяне изпълнител по договор: Изтегли
Договор № П-ДЗ-28 от 18.04.2016г. за обособена позиция №1 с наименование: „Доставка на спирателна арматура” и приложенията към него.: Изтегли
Договор № П-ДЗ-29 от 18.04.2016г. за обособена позиция №2 с наименование: „Доставка на регулираща арматура” и приложенията към него.: Изтегли
Договор № П-ДЗ-27 от 15.04.2016г. за обособена позиция №3 с наименование: „Доставка на поплавъкови вентили” и приложенията към него.: Изтегли
Обявления за приключване на договор: Изтегли
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2015. Реализация Медиа Системи ЕООД Frontier Theme