„Застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството“ – 2016 г.

ID: 9049929
Връзка в сайта на АОП: Вижте
Дата на публикуване в сайта на АОП: 28.01.2016
Валидна до: 08.02.2016
Покана за участие: Изтегли
Техническа спецификация 1: Изтегли
Техническа спецификация 2: Изтегли
Проектодоговор 1: Изтегли
Проектодоговор 2: Изтегли
Крайни дата и час за получаване на офертите: 08.02.2016, 17:00 часа
Дата, час и място на отваряне на офертите: 09.02.2016, 10:00 часа
В и К ЕООД Стара Загора, Централно управление, ул. Христо Ботев 62, Заседателна зала
Протокол от работата на комисията: Изтегли
Договор, техническо предложение и ценово предложение за двете обособени позиции: Изтегли
Плащания по договор Е-ДП-7/24.01.2016 г. Дженерали Застраховане АД:
Дата на плащанетоОснованиеРазмер на плащането
25.02.2016Застраховка612.00
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2015. Реализация Медиа Системи ЕООД Frontier Theme