„Доставка на природен газ за нуждите на „В и К” ЕООД град Стара Загора”

Вид на процедурата: Открита процедура
Решение/обявление за откриване на процедурата: Изтегли
Връзка в сайта на АОП: Вижте
Покана за подаване на оферти при ограничена процедура, процедура по договаряне с обявление и състезателен диалог: Изтегли
Дата на публикуване в АОП: 29.01.2016
Договор за изпълнение на ОП - П-ДЗ-8/29.02.2016 Ситигаз: Изтегли
Обявление за приключване на договор: Изтегли
П-ДЗ-8/29.02.2016 Ситигаз:
Плащане за месец, годинаСчетоводна справка
03.2016Вижте
04.2016Вижте
05.2016Вижте
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2015. Реализация Медиа Системи ЕООД Frontier Theme