Доставка на хоризонтални канализационни помпи за сух монтаж за нужди на „ВиК” ЕООД гр. Стара Загора

Вид на процедурата: Открита процедура
Решение/обявление за откриване на процедурата: Изтегли
Връзка в сайта на АОП: Вижте
Документация за участие: Изтегли
Приложения за попълване: Изтегли
Дата на публикуване в АОП: 11.02.2016
Краен срок за изтегляне на документацията за участие: 14.03.2016
Дата, час и място на отваряне на постъпилите документи на участниците: 15.03.2016, 10:00 часа
В и К ЕООД Стара Загора, Централно управление, ул. Христо Ботев 62, Заседателна зала
Оценка по предварителни критерии: Участник „EМКОТЕК” ООД, гр. София – 98.75 точки.
Участник „ХЕНИ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. София – 100 точки.
Участник „ВИЛО БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. София – 92.63 точки.

Дата, час и място на отваряне на ценовите предложения (Плик №3): 08.04.2016, 10:00 часа
В и К ЕООД Стара Загора, Централно управление, ул. Христо Ботев 62, Заседателна зала
Протокол 1 от отварянето на офертите и разглеждането на плик 1: Изтегли
Протокол 2 от разглеждането на документите в плик 2: Изтегли
Протокол 3 за оценяване и класиране на участниците: Изтегли
Решение за определяне изпълнител по договор: Изтегли
Договор за изпълнение на ОП П-ДЗ 44/26.05.2016: Изтегли
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка: Изтегли

 

Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2015. Реализация Медиа Системи ЕООД Frontier Theme