Доставка на тръби за нуждите на „ВиК“ ЕООД – гр. Стара Загора

Вид на процедурата: Открита процедура
Решение/обявление за откриване на процедурата: Изтегли
Връзка в сайта на АОП: Вижте
Документация за участие: Изтегли
Документация за участие: Изтегли
Приложения за попълване: Изтегли
Дата на публикуване в АОП: 10.02.2016
Краен срок за изтегляне на документацията за участие: 21.03.2016
Дата, час и място на отваряне на постъпилите документи на участниците: 22.03.2016, 10:00 часа
В и К ЕООД Стара Загора, Централно управление, ул. Христо Ботев 62, Заседателна зала
Дата, час и място на отваряне на ценовите предложения (Плик №3): 11.05.2016, 10:00 часа
В и К ЕООД Стара Загора, Централно управление, ул. Христо Ботев 62, Заседателна зала
Зададени въпроси и разяснения по тях: Изтегли
Протокол 1 от отварянето на офертите и разглеждането на плик 1: Изтегли
Протокол 2 от разглеждането на документите в плик 2: Изтегли
Протокол 3 за оценяване и класиране на участниците: Изтегли
Решение за определяне изпълнител по договор: Изтегли
Договор за изпълнение на ОП1 и приложения към него: Изтегли
Договор за изпълнение на ОП2 и приложения към него: Изтегли
Договор за изпълнение на ОП3 и приложения към него: Изтегли
Договор за изпълнение на ОП4 и приложения към него: Изтегли
Договор за изпълнение на ОП5 и приложения към него: Изтегли
Информация за изпълнението на договор ОП 2: Изтегли
Информация за изпълнението на договор ОП 3: Изтегли
Информация за изпълнението на договор ОП 4: Изтегли
Информация за изпълнението на договор ОП 5: Изтегли
Информация за изпълнението на договор ОП 1: Изтегли
Дата и основание за освобождаване/задържане на гаранцията за участие:
ДатаОснование
07.06.2016На 06.06.2016г. е освободена банкова гаранация за участие на „ДК ИНФРА” ООД, гр.София.
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2015. Реализация Медиа Системи ЕООД Frontier Theme