„Доставка на нови високопроходими автомобили при условията на 60 /шестдесет/ месечен финансов лизинг за нуждите на „В и К“ ЕООД град Стара Загора”

Вид на процедурата: Открита процедура
Решение/обявление за откриване на процедурата: Изтегли
Връзка в сайта на АОП: Вижте
Документация за участие: Изтегли
Приложения за попълване: Изтегли
Дата на публикуване в АОП: 16.02.2016
Краен срок за изтегляне на документацията за участие: 28.03.2016
Дата, час и място на отваряне на постъпилите документи на участниците: 29.03.2016, 10:00 часа
В и К ЕООД Стара Загора, Централно управление, ул. Христо Ботев 62, Заседателна зала
Дата, час и място на отваряне на ценовите предложения (Плик №3): 20.04.2016, 10:00 часа
В и К ЕООД Стара Загора, Централно управление, ул. Христо Ботев 62, Заседателна зала
Протокол 1 от отварянето на офертите и разглеждането на плик 1: Изтегли
Протокол 2 от разглеждането на документите в плик 2: Изтегли
Протокол 3 за оценяване и класиране на участниците: Изтегли
Решение за определяне изпълнител по договор: Изтегли
Договор за изпълнение на ОП П-ДЗ-37 от 17.05.2016г. Райфайзен: Изтегли
Договор с подизпълнител Автохит 2000 ООД: Изтегли
Обявление за приключване на договор: Изтегли
Дата и основание за освобождаване/задържане на гаранцията за участие:
ДатаОснование
18.05.2016освободена банкова гаранция за участие на „РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ” ООД, гр.София
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2015. Реализация Медиа Системи ЕООД Frontier Theme