Избор на изпълнител за строително – монтажни работи за нуждите на „В и К” ЕООД, гр. Стара Загора

ID: 9050582
Връзка в сайта на АОП: Вижте
Дата на публикуване в сайта на АОП: 19.02.2016
Валидна до: 02.03.2016
Покана за участие: Изтегли
Техническа спецификация 1: Изтегли
Техническа спецификация 2: Изтегли
Техническа спецификация 3: Изтегли
Техническа спецификация 4: Изтегли
Техническа спецификация 5: Изтегли
Техническа спецификация 6: Изтегли
Техническо предложение 7: Изтегли
Декларация/Чл.56: Изтегли
Крайни дата и час за получаване на офертите: 07.03.2016, 12:00 часа
Дата, час и място на отваряне на офертите: 07.03.2016, 14:00 часа
В и К ЕООД Стара Загора, Централно управление, ул. Христо Ботев 62, Заседателна зала
Проект за договор: Изтегли
Протокол от работата на комисията: Изтегли
Договор за изпълнение - П-ДП-15/15.03.2016 СМ Инженеринг: Изтегли
Договор за изпълнение - П-ДП-16/15.03.2016 СМ Инженеринг: Изтегли
Договор за изпълнение - П-ДП-17/15.03.2016 СМ Инженеринг: Изтегли
Договор за изпълнение - П-ДП-25/21.03.2016 Лидер Съчмалиев ЕООД: Изтегли
Договор за изпълнение - П-ДП-26/21.03.2016 Ремонт П Строй ЕООД: Изтегли
Договор за изпълнение - П-ДП-18/15.03.2016 Дар 55 ЕООД: Изтегли
П-ДП-15/15.03.2016 СМ Инженеринг:
Плащане за месец, годинаСчетоводна справка
П-ДП-16/15.03.2016 СМ Инженеринг:
Плащане за месец, годинаСчетоводна справка
04.2016Вижте
П-ДП-17/15.03.2016 СМ Инженеринг:
Плащане за месец, годинаСчетоводна справка
П-ДП-18/15.03.2016 Дар 55 ЕООД:
Плащане за месец, годинаСчетоводна справка
П-ДП-25/21.03.2016 Лидер Съчмалиев ЕООД:
Плащане за месец, годинаСчетоводна справка
05.2016Вижте
П-ДП-26/21.03.2016 Ремонт П Строй ЕООД:
Плащане за месец, годинаСчетоводна справка
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2015. Реализация Медиа Системи ЕООД Frontier Theme