Зареждане с газ пропан-бутан на МПС собственост на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Стара Загора чрез карти за безналично плащане

Вид на процедурата: Открита процедура
Решение/обявление за откриване на процедурата: Изтегли
Връзка в сайта на АОП: Вижте
Документация за участие: Изтегли
Дата на публикуване в АОП: 26.02.2016
Краен срок за изтегляне на документацията за участие: 28.03.2016
Дата, час и място на отваряне на постъпилите документи на участниците: 29.03.2016, 10:00 часа
В и К ЕООД Стара Загора, Централно управление, ул. Христо Ботев 62, Заседателна зала
Оценка по предварителни критерии: Уведомяваме Ви, че на 28.04.2016г. от 11.00 часа ще се проведе публичен жребий за обособена позиция №1: „Зареждане с газ пропан-бутан на МПС собственост на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Стара Загора чрез карти за безналично плащане за гр.Стара Загора
Дата, час и място на отваряне на ценовите предложения (Плик №3): 27.04.2016, 10:00 часа
В и К ЕООД Стара Загора, Централно управление, ул. Христо Ботев 62, Заседателна зала
Протокол 1 от отварянето на офертите и разглеждането на плик 1: Изтегли
Протокол 2 от разглеждането на документите в плик 2: Изтегли
Протокол 3 за оценяване и класиране на участниците: Изтегли
Решение за прекратяване на процедурата/обособена позиция: Изтегли
Решение за определяне изпълнител по договор: Изтегли
Договор за изпълнение на ОП1- П - ДЗ 38/25.05.2016: Изтегли
Договор за изпълнение на ОП2- П - ДЗ 39/25.05.2016: Изтегли
Договор за изпълнение на ОП3- П - ДЗ 40/25.05.2016: Изтегли
Договор за изпълнение на ОП4- П - ДЗ 41/25.05.2016: Изтегли
Договор за изпълнение на ОП6- П - ДЗ 42/25.05.2016: Изтегли
Обявления за приключване на договор: Изтегли
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2015. Реализация Медиа Системи ЕООД Frontier Theme