Предоставяне под наем на техника за осъществяване дейността на „В и К” ЕООД, гр. Стара Загора

Вид на процедурата: Открита процедура
Решение/обявление за откриване на процедурата: Изтегли
Връзка в сайта на АОП: Вижте
Документация за участие: Изтегли
Приложения за попълване: Изтегли
Дата на публикуване в АОП: 01.03.2016
Краен срок за изтегляне на документацията за участие: 04.04.2016
Дата, час и място на отваряне на постъпилите документи на участниците: 05.04.2016, 10:00 часа
В и К ЕООД Стара Загора, Централно управление, ул. Христо Ботев 62, Заседателна зала
Дата, час и място на отваряне на ценовите предложения (Плик №3): 27.04.2016, 10:30 часа
В и К ЕООД Стара Загора, Централно управление, ул. Христо Ботев 62, Заседателна зала
Протокол 1 от отварянето на офертите и разглеждането на плик 1: Изтегли
Протокол 2 от разглеждането на документите в плик 2: Изтегли
Протокол 3 за оценяване и класиране на участниците: Изтегли
Решение за определяне изпълнител по договор: Изтегли
Договор за изпълнение на ОП1 № П-ДЗ-46 от 02.06.2016г. и приложения към него: Изтегли
Договор за изпълнение на ОП2 № П-ДЗ-47 от 02.06.2016г. и приложения към него: Изтегли
Информация за изпълнението на договор - ОП1: Изтегли
Информация за изпълнението на договор - ОП2: Изтегли
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2015. Реализация Медиа Системи ЕООД Frontier Theme