„Доставка на смазочни материали за нуждите на „ВиК“ ЕООД град Стара Загора”

Вид на процедурата: Процедура на договаряне без обявление
Решение/обявление за откриване на процедурата: Изтегли
Връзка в сайта на АОП: Вижте
Дата на публикуване в АОП: 18.03.2016
Решение за прекратяване на процедурата/обособена позиция: Изтегли
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2015. Реализация Медиа Системи ЕООД Frontier Theme