Застраховка „Имущество” на сгради на „В и К” ЕООД, гр. Стара Загора-2014

ID: 9035360
Връзка в сайта на АОП: Вижте
Дата на публикуване в сайта на АОП: 30.10.2014
Валидна до: 10.11.2014
Покана за участие: Изтегли
Техническа спецификация: Изтегли
Крайни дата и час за получаване на офертите: 12.11.2014, 12:00 часа
Дата, час и място на отваряне на офертите: 13.11.2014, 10:00 часа
В и К ЕООД Стара Загора, Централно управление, ул. Христо Ботев 62, Заседателна зала
Проект за договор: Изтегли
Зададени въпроси и разяснения по тях: Изтегли
Протокол от работата на комисията: Изтегли
Договор за изпълнение и приложения: Изтегли
Прекратяване/приключване на договора:
Дата на прекратяване/приключванеОснование за прекратяване/приключване на договора
19.01.2016Договор №П-ДП-58/22.12.2014 г. приключва на основание изтичане срока на действие на договора.
П-ДП-58 ЗАД Армеец АД/22.12.2014:
Плащане за месец, годинаСчетоводна справка
03.2015Вижте
07.2015Вижте
09.2015Вижте
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2015. Реализация Медиа Системи ЕООД Frontier Theme