„Доставка на резервни части зa западноевропейски автомобили ”-2016 г.

ID: 9051562
Връзка в сайта на АОП: Вижте
Дата на публикуване в сайта на АОП: 22.03.2016
Валидна до: 31.03.2016
Покана за участие: Изтегли
Техническа спецификация: Изтегли
Крайни дата и час за получаване на офертите: 25.03.2016, 17:00 часа
Дата, час и място на отваряне на офертите: 26.03.2016, 14:00 часа
В и К ЕООД Стара Загора, Централно управление, ул. Христо Ботев 62, Заседателна зала
Проект за договор: Изтегли
Протокол от работата на комисията: Изтегли
Договор за изпълнение и ценово предложение: Изтегли
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2015. Реализация Медиа Системи ЕООД Frontier Theme