„Доставка на резервни части зa багери „NEW HOLLAND-B110B” и „HIDROMEK-102B”, собственост на „ВиК” ЕООД, гр.Стара Загора”-2016 г.

ID: 9051732
Връзка в сайта на АОП: Вижте
Дата на публикуване в сайта на АОП: 25.03.2016
Валидна до: 05.04.2016
Покана за участие: Изтегли
Техническа спецификация: Изтегли
Крайни дата и час за получаване на офертите: 27.04.2016, 12:00 часа
Дата, час и място на отваряне на офертите: 27.04.2016, 14:00 часа
В и К ЕООД Стара Загора, Централно управление, ул. Христо Ботев 62, Заседателна зала
Проект за договор: Изтегли
Протокол от работата на комисията: Изтегли
Договор за изпълнение П-ДП-35/13.05.2016 Еър Тех Системс ООД: Изтегли
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2015. Реализация Медиа Системи ЕООД Frontier Theme