„Доставка на флокулант (полиелектролит) за технологични нужди на „ВиК” ЕООД гр. Стара Загора”-2016 г.

ID: 9051989
Връзка в сайта на АОП: Вижте
Дата на публикуване в сайта на АОП: 01.04.2016
Валидна до: 12.04.2016
Покана за участие: Изтегли
Техническа спецификация: Изтегли
Ценово предложение: Изтегли
Крайни дата и час за получаване на офертите: 19.04.2016, 17:00 часа
Дата, час и място на отваряне на офертите: 20.04.2016, 10:00 часа
В и К ЕООД Стара Загора, Централно управление, ул. Христо Ботев 62, Заседателна зала
Проект за договор: Изтегли
Протокол от работата на комисията: Изтегли
Договор за изпълнение: Изтегли
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2015. Реализация Медиа Системи ЕООД Frontier Theme