Внедряване на софтуер за управление и автоматизация на работни процеси свързани с дейността по отчитането на потребеното количество вода от абонатите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД

Вид на процедурата: Открита процедура
Решение/обявление за откриване на процедурата: Изтегли
Връзка в сайта на АОП: Вижте
Документация за участие: Изтегли
Дата на публикуване в АОП: 12.04.2016
Краен срок за изтегляне на документацията за участие: 16.05.2016
Дата, час и място на отваряне на постъпилите документи на участниците: 17.05.2016, 10:00 часа
В и К ЕООД Стара Загора, Централно управление, ул. Христо Ботев 62, Заседателна зала
Оценка по предварителни критерии: Евроброкер трейд ЕООД гр. Плевен за срок за изпълнение-100т.
Дата, час и място на отваряне на ценовите предложения (Плик №3): 23.06.2016, 10:00 часа
В и К ЕООД Стара Загора, Централно управление, ул. Христо Ботев 62, Заседателна зала
Зададени въпроси и разяснения по тях: Изтегли
Протокол 1 от отварянето на офертите и разглеждането на плик 1: Изтегли
Протокол 2 от разглеждането на документите в плик 2: Изтегли
Протокол 3 за оценяване и класиране на участниците: Изтегли
Решение за определяне изпълнител по договор: Изтегли
Договор за изпълнение на ОП и приложения към него № Е-ДЗ-55: Изтегли
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2015. Реализация Медиа Системи ЕООД Frontier Theme