Извършване на метрологична проверка на водомери за студена и топла вода за точност след ремонт и последващи периодични проверки за точност” -2016 г.

ID: 9052948
Връзка в сайта на АОП: Вижте
Дата на публикуване в сайта на АОП: 14.04.2016
Валидна до: 25.04.2016
Покана за участие: Изтегли
Техническа спецификация: Изтегли
Крайни дата и час за получаване на офертите: 09.05.2016, 17:00 часа
Проект за договор: Изтегли
Протокол от работата на комисията: Изтегли
Договор за изпълнение: Изтегли
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2015. Реализация Медиа Системи ЕООД Frontier Theme