„Доставка на метан чрез системи на зареждане при условията на безналично плащане с карти за продажба на кредит за автомобилния парк на „В и К“ ЕООД – гр. Стара Загора”

Вид на процедурата: Открита процедура
Договор № ДЗ – 12 / 15.05.2013г. с изпълнител "Ремикс-Метан" ЕООД, гр. Стара.Загора : Изтегли
Дата и основание за освобождаване/усвояване/задържане на гаранцията за изпълнение:
ДатаОснование
01.06.2015Върната гаранция - изтичане срока на договора
Плащания по договор ДЗ – 12 / 15.05.2013г.:
Дата на плащанетоОснованиеРазмер на плащането
12.11.2014метан2271.11
ДЗ – 12 / 15.05.2013г. РЕМИКС МЕТАН:
Плащане за месец, годинаСчетоводна справка
10.2014Вижте
02.2015Вижте
04.2015Вижте
05.2015Вижте
07.2015Вижте
08.2015Вижте
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2015. Реализация Медиа Системи ЕООД Frontier Theme