Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие от лицензиран оператор за нуждите на експлоатационната дейност на „В и К“ ЕООД – гр. Стара Загора

ID:
Договор № ДП – 67 / 29.11.13г. с изпълнител "МТЕЛ" ЕАД, гр. София : Изтегли
Прекратяване/приключване на договора:
Дата на прекратяване/приключванеОснование за прекратяване/приключване на договора
16.12.2014изтичане срока на договора
ДП – 67 / 29.11.13г. с изпълнител "МТЕЛ" ЕАД, гр. София :
Плащане за месец, годинаСчетоводна справка
11.2014Вижте
03.2015Вижте
04.2015Вижте
05.2015Вижте
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2015. Реализация Медиа Системи ЕООД Frontier Theme