Доставка на газ пропан-бутан чрез системи на зареждане при условията на безналично плащане с карти за продажба на кредит за автомобилния парк на „В и К“ ЕООД – гр. Стара Загора

Вид на процедурата: Открита процедура
Информация за сключени договори по обособени позиции: Изтегли
Дата и основание за освобождаване/усвояване/задържане на гаранцията за изпълнение:
ДатаОснование
27.05.2016Освободени гаранции за изпълнение по договори ДЗ-10; ДЗ-11; ДЗ-12/13.03.2014
Плащания по договор ДЗ – 6 / 26.02.14г. с изпълнител ЕТ "Баена -Атанас Баев" , гр. Тополовград:
Дата на плащанетоОснованиеРазмер на плащането
15.10.2014газ, пропан-бутан953.45
17.10.2014газ, пропан-бутан985.78
12.11.2014газ, пропан-бутан1101.31
Плащания по договор ДЗ – 10 / 13.03.2014г. с изпълнител "Петрол" АД, гр. София - Ст.Загора:
Дата на плащанетоОснованиеРазмер на плащането
02.10.2014газ, пропан-бутан5628.26
12.11.2014газ, пропан-бутан5457.78
22.12.2014газ, пропан-бутан6878.84
Плащания по договор ДЗ – 11 / 13.03.2014г. с изпълнител "Петрол" АД, гр. София - Казанлък:
Дата на плащанетоОснованиеРазмер на плащането
07.10.2014газ, пропан-бутан1920.00
08.10.2014газ, пропан-бутан3844.66
10.11.2014газ, пропан-бутан3571.12
11.12.2014газ, пропан-бутан3795.67
Плащания по договор ДЗ – 8 / 13.03.14г. с изпълнител "Евро Ойл" ООД, гр. Гълъбово :
Дата на плащанетоОснованиеРазмер на плащането
15.10.2014газ, пропан-бутан591.50
12.11.2014газ, пропан-бутан640.23
Плащания по договор ДЗ – 9 / 13.03.14г. с изпълнител "Гранит - М" ООД, гр.Раднево:
Дата на плащанетоОснованиеРазмер на плащането
15.10.2014газ, пропан-бутан807.29
12.11.2014газ, пропан-бутан902.92
Плащания по договор ДЗ – 12/ 13.03.2014г. с изпълнител "Петрол" АД, гр. София - Чирпан:
Дата на плащанетоОснованиеРазмер на плащането
12.11.2014газ, пропан-бутан2062.64
11.12.2014газ, пропан-бутан2131.32
ДЗ – 10 / 13.03.2014г. с изпълнител "Петрол" АД:
Плащане за месец, годинаСчетоводна справка
01.2015Вижте
02.2015Вижте
03.2015Вижте
04.2015Вижте
06.2015Вижте
07.2015Вижте
08.2015Вижте
10.2015Вижте
12.2015Вижте
01.2016Вижте
02.2016Вижте
04.2016Вижте
05.2016Вижте
ДЗ – 11 / 13.03.2014г. с изпълнител "Петрол" АД:
Плащане за месец, годинаСчетоводна справка
01.2015Вижте
02.2015Вижте
03.2015Вижте
04.2015Вижте
05.2015Вижте
06.2015Вижте
07.2015Вижте
08.2015Вижте
09.2015Вижте
10.2015Вижте
12.2015Вижте
01.2016Вижте
02.2016Вижте
04.2016Вижте
05.2016Вижте
ДЗ – 12 / 13.03.2014г. с изпълнител "Петрол" АД:
Плащане за месец, годинаСчетоводна справка
01.2015Вижте
02.2015Вижте
03.2015Вижте
04.2015Вижте
05.2015Вижте
06.2015Вижте
07.2015Вижте
08.2015Вижте
10.2015Вижте
12.2015Вижте
01.2016Вижте
02.2016Вижте
04.2016Вижте
05.2016Вижте
ДЗ – 6 / 26.02.14г. с изпълнител ЕТ "Баена -Атанас Баев" , гр. Тополовград:
Плащане за месец, годинаСчетоводна справка
03.2015Вижте
04.2015Вижте
05.2015Вижте
07.2015Вижте
08.2015Вижте
10.2015Вижте
11.2015Вижте
01.2016Вижте
04.2016Вижте
05.2016Вижте
Плащания по договор ДЗ – 8 / 13.03.14г. с изпълнител "Евро Ойл" ООД, гр. Гълъбово :
Плащане за месец, годинаСчетоводна справка
03.2015Вижте
05.2015Вижте
07.2015Вижте
08.2015Вижте
10.2015Вижте
11.2015Вижте
01.2016Вижте
04.2016Вижте
ДЗ – 9 / 13.03.14г. с изпълнител "Гранит - М" ООД, гр.Раднево:
Плащане за месец, годинаСчетоводна справка
03.2015Вижте
05.2015Вижте
07.2015Вижте
08.2015Вижте
10.2015Вижте
11.2015Вижте
01.2016Вижте
04.2016Вижте
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2015. Реализация Медиа Системи ЕООД Frontier Theme