Доставка на течен хлор, натриев хипохлорит и хлорна вар

Вид на процедурата: Открита процедура
ДЗ – 41 / 24.09.14г. с изпълнител "Скорпио-46" ЕООД, гр.Пловдив за обособена позиция №1: „Доставка на течен хлор: Изтегли
ДЗ – 42 / 24.09.14г. с изпълнител Б-Контакт" ООД, гр. Бяла за обособена позиция №2: „Доставка на натриев хипохлорит: Изтегли
ДЗ – 43 / 24.09.14г. с изпълнител Б-Контакт" ООД, гр. Бяла за обособена позиция №3: „Доставка на хлорна вар: Изтегли
Дата и основание за освобождаване/усвояване/задържане на гаранцията за изпълнение:
ДатаОснование
14.10.2015ДЗ-41/24.09.2014 - изтичане срока на договора
ДЗ-42/24.09.2014 - изтичане срока на договора
ДЗ-43/24.09.2014 - изтичане срока на договора
Плащания по договор ДЗ–42 / 24.09.14г. с изпълнител Б-Контакт" ООД, гр. Бяла:
Плащане за месец, годинаСчетоводна справка
11.2014Вижте
12.2014Вижте
01.2015Вижте
02.2015Вижте
04.2015Вижте
05.2015Вижте
06.2015Вижте
07.2015Вижте
08.2015Вижте
09.2015Вижте
ДЗ – 41 / 24.09.14г. с изпълнител "Скорпио-46" ЕООД, гр.Пловдив:
Плащане за месец, годинаСчетоводна справка
03.2015Вижте
06.2015Вижте
07.2015Вижте
08.2015Вижте
01.2016Вижте
ДЗ – 43 / 24.09.14г. с изпълнител Б-Контакт" ООД, гр. Бяла:
Плащане за месец, годинаСчетоводна справка
04.2015Вижте
08.2015Вижте
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2015. Реализация Медиа Системи ЕООД Frontier Theme