„Доставка на работно облекло, работни обувки и лични предпазни средства”

Вид на процедурата: Открита процедура
ДЗ – 22 /27.05.2014г. с изпълнител ДЗЗД "Консорциум ,,Безопасен труд", гр.Пловдив - облекло: Изтегли
ДЗ – 23 / 27.05.2014г. с изпълнител "Викинг-Т" ООД, гр. Пловдив - обувки : Изтегли
ДЗ – 24 / 31.05.2014 г. с изпълнител "БУЛТЕКС 99" ЕООД, гр. Пловдив - ЛПС: Изтегли
Дата и основание за освобождаване/усвояване/задържане на гаранцията за изпълнение:
ДатаОснование
13.07.2015Приключване срока на действие на договорите ДЗ-22; 23; 24
ДЗ – 24 / 31.05.2014 г. с изпълнител "БУЛТЕКС 99" ЕООД, гр. Пловдив:
Плащане за месец, годинаСчетоводна справка
11.2014Вижте
12.2014Вижте
04.2015Вижте
05.2015Вижте
07.2015Вижте
09.2015Вижте
ДЗ – 22 /27.05.2014г. с изпълнител ДЗЗД "Консорциум ,,Безопасен труд":
Плащане за месец, годинаСчетоводна справка
12.2014Вижте
01.2015Вижте
02.2015Вижте
03.2015Вижте
ДЗ – 23 / 27.05.2014 г. с изпълнител Викинг - ТООД:
Плащане за месец, годинаСчетоводна справка
04.2015Вижте
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2015. Реализация Медиа Системи ЕООД Frontier Theme