Избор на оператор на обществена фиксирана телефонна мрежа и предоставяне на гласова телефонна услуга за нуждите на ВиК Стара Загора

ID:
Договор № ДП – 36 / 30.06.2014г. с изпълнител "МОБИЛТЕЛ" ЕАД, гр.София: Изтегли
Прекратяване/приключване на договора:
Дата на прекратяване/приключванеОснование за прекратяване/приключване на договора
08.08.2015Изтичане срока на действие на договора
ДП – 36 / 30.06.2014г. с изпълнител "МОБИЛТЕЛ" ЕАД, гр.София:
Плащане за месец, годинаСчетоводна справка
03.2015Вижте
04.2015Вижте
05.2015Вижте
07.2015Вижте
08.2015Вижте
09.2015Вижте
10.2015Вижте
12.2015Вижте
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2015. Реализация Медиа Системи ЕООД Frontier Theme