Доставка на инертни материали за нуждите на „ВиК“ ЕООД – гр. Стара Загора

Вид на процедурата: Открита процедура
Договор № ДЗ – 18 / 30.04.2014г. с изпълнител "КУМАКС ИНВЕСТ" ЕООД, гр. Казанлък : Изтегли
Прекратяване/приключване на договор за ОП:
Дата на прекратяване/приключванеОснование за прекратяване/приключване на договора
05.03.2015Изтичане срока на действието на споразумение от 02.02.2015г.
Дата и основание за освобождаване/усвояване/задържане на гаранцията за изпълнение:
ДатаОснование
11.03.2015Изтичане срока на действие на договора
№ ДЗ – 18 / 30.04.2014г. с изпълнител "КУМАКС ИНВЕСТ" ЕООД, гр. Казанлък :
Плащане за месец, годинаСчетоводна справка
10.2014Вижте
11.2014Вижте
12.2014Вижте
01.2015Вижте
02.2015Вижте
03.2015Вижте
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2015. Реализация Медиа Системи ЕООД Frontier Theme