Доставка на канцеларски материали за нуждите на „ВиК” ЕООД, гр. Стара Загора

ID:
Договор № ДП – 34 / 27.06.2014г. с изпълнител "АВЕСТА ПРИНТ" ООД, гр.Стара Загора : Изтегли
Прекратяване/приключване на договора:
Дата на прекратяване/приключванеОснование за прекратяване/приключване на договора
01.07.2015Изтичане срока на действие на договора
ДП – 34 / 27.06.2014г. с изпълнител "АВЕСТА ПРИНТ" ООД, гр.Стара Загора :
Плащане за месец, годинаСчетоводна справка
12.2014Вижте
01.2015Вижте
02.2015Вижте
03.2015Вижте
04.2015Вижте
07.2015Вижте
08.2015Вижте
09.2015Вижте
10.2015Вижте
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2015. Реализация Медиа Системи ЕООД Frontier Theme