Текуща правна помощ и обслужване на „В и К” ЕООД гр. Стара Загора – ДД

Вид на процедурата: Процедура на договаряне без обявление
Договор № ДЗ – 29 / 10.06.14 г. с изпълнител адв. Добринка Петрова Димитрова: Изтегли
Прекратяване/приключване на договор за ОП:
Дата на прекратяване/приключванеОснование за прекратяване/приключване на договора
06.07.2016Изтичане срока на договора.
Плащания по договор ДЗ – 29 / 10.06.14 г. с изпълнител адв. Добринка Петрова Димитрова:
Дата на плащанетоОснованиеРазмер на плащането
06.10.2014услуги600.00
10.11.2014услуги600.00
13.12.2014услуги600.00
08.01.2015услуги600.00
04.02.2015услуги600.00
09.03.2015услуги600.00
07.04.2015услуги600.00
08.05.2015услуги600.00
04.06.2015услуги600.00
07.07.2015услуги600.00
04.08.2015услуги600.00
04.09.2015услуги600.00
04.10.2015услуги600.00
05.11.2015услуги600.00
10.12.2015услуги600.00
12.01.2016услуги600.00
01.02.2016услуги600.00
11.03.2016услуги600.00
07.04.2016услуги600.00
12.05.2016услуги600.00
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2015. Реализация Медиа Системи ЕООД Frontier Theme