Доставка на асфалтови смеси и битум за „ВиК” ЕООД, гр. Стара Загора

Вид на процедурата: Открита процедура
Договор № ДЗ – 60 / 27.11.14г. с изпълнител ПСК „ЕС БИ ЕС" АД, гр.Стара Загора: Изтегли
Прекратяване/приключване на договор за ОП:
Дата на прекратяване/приключванеОснование за прекратяване/приключване на договора
29.12.2014Изтичане срока на договора
Дата и основание за освобождаване/усвояване/задържане на гаранцията за изпълнение:
ДатаОснование
08.01.2015Изтичане срока на договора
Плащания по договор Договор № ДЗ – 60 / 27.11.14г. с изпълнител ПСК „ЕС БИ ЕС" АД, гр.Стара Загора:
Плащане за месец, годинаСчетоводна справка
10.2014Вижте
11.2014Вижте
12.2014Вижте
01.2015Вижте
03.2015Вижте
04.2015Вижте
05.2015Вижте
06.2015Вижте
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2015. Реализация Медиа Системи ЕООД Frontier Theme