Доставка на строителни материали за нуждите на „ВиК” ЕООД, гр. Стара Загора-2015

ID: 9038058
Връзка в сайта на АОП: Вижте
Дата на публикуване в сайта на АОП: 15.01.2015
Валидна до: 27.01.2015
Покана за участие: Изтегли
Техническа спецификация: Изтегли
Крайни дата и час за получаване на офертите: 28.01.2015, 12:00 часа
Дата, час и място на отваряне на офертите: 28.01.2015, 14:00 часа
В и К ЕООД Стара Загора, Централно управление, ул. Христо Ботев 62, Заседателна зала
Проект за договор: Изтегли
Протокол от работата на комисията: Изтегли
Обществени поръчки, ВиК - Стара Загора © 2014-2015. Реализация Медиа Системи ЕООД Frontier Theme